HEInnovaSport

HEInnovaSport skal styrke innovasjonskapasiteten ved NIH og fem andre utdanningsinstitusjoner i Europa. Hensikten er at flere kan utvikle gode løsninger innen idrett og fysisk aktivitet for å aktivisere en stadig mer stillesittende befolkning.