Generation Sedentary

Kan fysisk aktivitet kompensere for stillesitting blant barn og unge? NIH har fått Toppforskningsmidler fra NFR for å forskere videre på dette.

barn på tur i skogen

Generation Sedentary: NFR toppforsk prosjekt

I løpet av de siste tiårene har det skjedd store sosiale, økonomiske og miljømessige globale endringer. Av disse merker man ikke minst den kraftige økningen i bruk av elektronisk media i form av mobiltelefoner, internett og dataspill. Disse endringene har påvirket barn og unges livsstil og tilgjengelig data antyder at en stor del av dagens unge er fysisk inaktive og tilbringer en stor del av sin våkne tid stillesittende. Dette kan ha alvorlige konsekvenser for helsen på kort og lang sikt.

Forskningsprosjektet "Generation Sedentary" har som mål å forstå hvordan aktivitetsvaner og stillesitting endres over tid mellom land og kulturer. Vi ønsker videre å forstå hvilke biologiske, psykologiske og sosiale faktorer som påvirker stillesitting og fysisk aktivitet. Vi skal også klargjøre forholdet mellom stillesitting og fysisk aktivitet og fedme og andre metabolske risikofaktorer blant barn og unge.

Prosjektet vil benytte data fra noen av de beste eksisterende fødselskohortene – dvs. befolkningsbaserte studier som følger vordende mødre og deres barn fra fødselen og gjennom barndommen. Vi kommer blant annet til å studere norske barn fra Mor og Barn undersøkelsen samt barn og unge fra Pelotas, Brasil. Videre skal vi bruke data fra verdens største database med objektive mål på unges stillesitting og fysisk aktivitet – The International Children's Accelerometer Database – som ledes av Seksjon for idrettsmedisin, NIH i samarbeide med Universitetet i Cambridge.

"Generation Sedentary" forventes å bidra med ny kunnskap om barn og unges helse og livsstil, bygge opp et kunnskapsunderlag som bidrar til folkehelseanbefalinger om stillesittende tid og fysisk aktivitet blant barn og unge og også informere framtidige intervensjonsprosjekter på området.

Kontakt

Ulf Ekelund

Ulf Ekelund

Professor

Telefon: +47 23 26 22 39 / +47 406 29 589