Stor bredde og mange fagfelt

Her er en kort presentasjon av noen av våre pågående eksternfinansierte forskningsprosjekter. Du finner flere forskningsprosjekter under Prosjektarkivet.

Forskere samarebeider.

School in Motion - økt kunnskapsgrunnlag om fysisk aktivitet og kroppsøving i ungdomsskolen

NIH leder et stort samarbeidsprogram på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Se mer om School in Motion.

PsychPAT/FAFOLK - fysisk aktivitet som en del av psykiatrisk behandling?

Et EØS-finansiert samarbeid med Universitetet i Usti nad Labem, Tsjekkia. For er mer utfyllende beskrivelse av prosjektet – se prosjektsiden for den norske delen av prosjektet: FAFOLK

 

Sunn kroppsopplevelse - kan ungdommen få hjelp til å bekjempe skjønnhetstyranniet og kroppsmisnøyen? 

NIH har fått støtte fra Norske Kvinners Sanitetsforening til en studie blant elever på videregående skoler. Målet er å bidra til å redusere problemet med spiseforstyrrelser blant jenter og gutter. Les mer om Sunn kroppsopplevelse 1 og Sunn kroppsopplevelse 2

 

Så flink at en blir syk? Når perfeksjonismen tar overhånd

Hvordan hjelpe ungdommene som sliter med å aldri være bra nok? Prosjektet er finansiert av Rådet for psykisk helse og ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Les mer om "Så flink at en blir syk?".

 

SIVSCE - hvordan kan idrettslag bidra til sosial integrasjon og mobilisere frivillige?

Et EU-finansiert samarbeidsprosjekt som skal gi konkrete forslag til inkludering og frivillighet. Se mer informasjon om SIVSCE

 

Ungdata - et samarbeide med NOVA/Høgskolen i Oslo og Akershus om ungdom og idrett.

Prosjektet skal blant annet se på "Hva er de viktigste driverne for å delta i idrett i de ulike faser av tenårene" og "Har bruken av sosiale medier og dataspill endret betydning for hvem som fortsatt deltar i idretten utover i ungdomsårene"? Prosjektet er samfinansiert med Kulturdepartementet og Norges idrettsforbund. Se mer om Ungdata-prosjektet