Forskningssamarbeid

NIH har høy forskningsaktivitet og internasjonalt orienterte forskere. Dette har gitt høy uttelling på antall publiseringer, siteringer og internasjonalt medforfatterskap. Aktiviteten gjenspeiler seg også i et økende antall eksternfinansierte prosjekt i tillegg til den egenfinansierte forskningen.

Kan fysisk aktivitet kompensere for stillesitting blant barn og unge? NIH har fått Toppforskningsmidler fra NFR for å forskere videre på dette.

Forskere skal få fart på fotballfans. Målet er å finne mekanismer som får dem opp av sofaen. NIH er med på et større EU-finansiert prosjekt.