Forskningssamarbeid

NIH har høy forskningsaktivitet og internasjonalt orienterte forskere. Dette har gitt høy uttelling på antall publiseringer, siteringer og internasjonalt medforfatterskap. Aktiviteten gjenspeiler seg også i et økende antall eksternfinansierte prosjekt i tillegg til den egenfinansierte forskningen.