Styrkelaboratorium

I vår forskning undersøker vi forskjeller i prestasjon eller effekt av trening. Ved slik forskning er det nyttig å studere fysiologiske parametere som muskelstyrke.

Måling på styrkelaboratoriumet Foto NIH

I styrkelaboratoriet kan man blant annet gjennomføre følgende forskning:

  • Trene og teste isometrisk muskelstyrke
  • Studere effekter av elektrisk stimulering av muskler

 Eksempler på forskningsprosjekter hvor styrkelaboratoriet benyttes:

  • Restitusjon etter muskelarbeid med stor kraftutvikling
  • Muskel- og senesamspill hos hoppere, løpere og kraftutøvere

Kontakt

Truls Raastad

Truls Raastad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 28 / +47 913 68 896