Muskellaboratorium

For å vurdere prestasjon i en øvelse eller effekt av trening er det nyttig med forskning som ser på forskjeller eller endringer på cellenivå. Slik forskning gjøres i muskellaboratoriumet.

Bildet viser et tverrsnitt av en muskelbiopsi som er farget med spesielle markører. Ytterkanten (cellemembranen) av muskelcellene er farget rødt og cellekjernene vises med blått. For at flere cellekjerner skal tilføres, må satellittceller smelte sammen med muskelcellen. To satellittceller synlige midt i bildet, og er markert med en grønn ring rundt to cellekjerner (markert med blått) Foto: Kristoffer T. Cumming.

Ved muskellaboratoriumet kan man blant annet:

  • Ta blodprøver - kapillære, venøse og arterielle
  • Studere oksygenopptak og opptak av næringsstoffer over enkelte muskelgrupper ved å analysere innholdet i arterielt og venøst blod
  • Ta biopsier - vevsprøver av human skjelettmuskulatur
  • Studere innholdet i ekstracellulærvæsken i sener og muskulatur ved hjelp av mikrodialyse (i samarbeid med Bispebjerg Hospital)
  • Utføre immunokjemisk analyse av proteiner i vevshomogenat med Western Blotting og ELISA (enzyme linked immunoassay)
  • Utføre immunohistokjemisk analyse av fibertyper, proteiner og celler i muskelvev ved fysesnitting
  • Utføre immunohistokjemisk analyse av enkeltfibre i skjelettmuskulatur
  • Studere proteiner og mekanismer som er involvert i muskelvekst, muskelskade og restitusjon av skadet muskelvev

Kontakt

Truls Raastad

Truls Raastad

Professor

Telefon: +47 23 26 23 28 / +47 913 68 896