Læringssenter

NIHs læringssenter (NIHLS) skal bidra til at NIH når sine strategiske mål innenfor områdene utdanning og undervisningskompetanse. Antatt ferdigstilt høsten 2018.

Organiserte kurs, workshops og ad hoc støtte til brukerne kan tilbys på NIHLS. Det har vært gjennomført kurs i blant annet flipped classroom/omvendt undervisning, klikkere/studentresponssystemer, powerpoint

NIHLS kan også tilrettelegge egne kurs mot stipendiater med fokus på undervisning og undervisningsplanlegging. 

På lengere sikt skal NIHLS ha tilbud innenfor innenfor flipping, klikkere, bruk av video i canvas/undervisning, vurderingsveiledning (rubrics) i Canvas, medstudentvurdering, bruk av quiz, Canvas, bruk av grupper i Canvas, moduler i Canvas for å nevne noe. Et eget selvopptaksstudio vil også komme på plass høsten 2018, som både lærere og studenter kan benytte. 

Kontakt

Johnny Berre

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 21 29