Testing

Teknologien i laben kan blant annet måle kroppsspråk, stress, hukommelse, reaksjonstid og konsentrasjon

Bilde av testutstyr fra idrettspsykologisk lab
Testutstyr
Testutstyr fra idrettspsykologisk lab (Meland/NIH)

Teknologien som finnes i laben kan måle om mennesker er stresset eller rolig, konsentrert eller ukonsentrert, tilstede eller distrahert. Det kan gjøres målinger av pust, muskel, hjerte og hjerne. Ved hjelp av teknologi som måler eksakt hvor du ser, kan vi avdekke hvor utøveren fokuserer og når han eller hun mister fokus.

Vi har også teknologi som kan måle kroppsspråk og signaler som avslører hvilke følelser mennesket utstråler i avgjørende øyeblikk. Skulle det være behov, har vi også utstyr til å måle reaksjonstid, hukommelse, beslutningsevne og andre mentale ferdigheter.