Prosjekter

Idrettspsykologisk laboratorium er med på å gjennomføre flere doktorgradsprosjekter ved NIH og samarbeider med ulike særidretter

En skiskytter trener i laben (Meland/NIH)

Simulering

  • Pilottesting og konseptutvikling
    • Prosjektbeskrivelse under utarbeidelse

Visuelt søk

  • Visuell persepsjon i elitefotball Ph.d. prosjekt - Karl Marius Aksum
  • Øyebruk ved labundervisning
    • Bruk av Eyetracker for å undersøke eksakt hvilke visuelle søksprosesser og fokusområder som benyttes under demonstrasjon av teknisk utstyr i undervisning.
    • Prosjektet er en del av et kurs i utviklingsarbeid på NIH for å bedre faglig kunnskap om undervisning. Forskningsleder: Anders Meland
  • Pilottesting og konseptutvikling av øvrige prosjekter under utarbeidelse

Kognisjon