Kontakt

Hvis du ønsker å leie ut utstyr, ileie av utstyr, forskningssamarbeid eller andre spørsmål

Kontakt

Anders Meland

Overingeniør

Telefon: +47 23 26 24 43 / +47 952 27 021

Geir Jordet

Professor

Telefon: +47 23 26 24 18 / +47 907 80 250

Kristin Andersen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 00 / +47 482 27 383