Idrettspsykologisk laboratorium

Idrettspsykologisk laboratorium vil bli klar høsten 2018. Laboratoriumet skal skape et miljø som på en så realistisk måte som mulig emulerer det det som oppleves ved reell utøvelse av aktiviteter.

Laboratoriumet er under utvikling. Foto/ NIH