Idrettspsykologisk laboratorium

Idrettspsykologisk laboratorium kan blant annet skape et miljø som på en så realistisk måte som mulig simulerer det som oppleves ved reell utøvelse av aktiviteter.

Testing

Teknologien i laben kan blant annet måle kroppsspråk, stress, hukommelse, reaksjonstid og konsentrasjon

Trening

Den virkelige gevinsten i laboratoriet ligger i tilretteleggingen for trening og læring.

Prosjekter

Idrettspsykologisk laboratorium er med på å gjennomføre flere doktorgradsprosjekter ved NIH og samarbeider med ulike særidretter

Aktuelt

Les saker om idrettspsykologisk laboratorium fra media

Kontakt

Hvis du ønsker å leie ut utstyr, ileie av utstyr, forskningssamarbeid eller andre spørsmål