Idrettsanlegg

NIH har blant annet flere gymsaler, idrettshall, svømmehall, kunstisbane og utendøs anlegg. Eiendomsavdelingen ved NIH står for drift og utleie.