DXA-maskin

Ved hjelp av røntgenstråler detekerer den kroppssammensetningen. Den måler beintetthet, muskelmasse og fettprosent i ulike deler av kroppen.

Foto Emil Sollie NIH

DXA-maskinen kan brukes til

  • En engangsundersøkelse/screening av deltakere i et prosjekt
  • Å sammenligne kroppssammensetningen før og etter en periode hvor deltakererne for eksempel gjennomfører et bestemt treningsprogram, styrke- og/eller utholdenhetstrening, en diett, eller annen form for ekstrem fysikkbelastning.