Biomekanisk laboratorium

For å vurdere prestasjon i en øvelse eller effekt av trening er det nyttig å forske på forskjeller eller endringer i tekniske løsninger av bevegelser i idrett. Dette kan gjøres i biomekanisk laboratorium.

Denne siden er under utvikling.