Arbeidsfysiologisk laboratorium

I vår forskning undersøker vi forskjeller i prestasjon og effekt av trening. Det er da nyttig å måle fysiologiske parametere som for eksempel muskelstyrke, oksygenopptak og akkumulasjon av laktat.

Denne siden er under utvikling.