Forskningsinfrastruktur

NIH har svært gode forskningslaboratorier og utstyr spesielt egnet for forskning på mennesket i bevegelse.

Arbeidsfysiologisk laboratorium

I vår forskning undersøker vi forskjeller i prestasjon og effekt av trening. Det er da nyttig å måle fysiologiske parametere som for eksempel muskelstyrke, oksygenopptak og akkumulasjon av laktat.

Ball-laboratorium

På NIH har vi landets best utstyrte og mest avanserte laboratorium for analyse av ballidrett. Laben brukes i undervisning av trenerstudenter, til forskningsarbeid og til å utføre analyser for eksterne oppdragsgivere.

Biomekanisk laboratorium

For å vurdere prestasjon i en øvelse eller effekt av trening er det nyttig å forske på forskjeller eller endringer i tekniske løsninger av bevegelser i idrett. Dette kan gjøres i biomekanisk laboratorium.

DXA-maskin

Ved hjelp av røntgenstråler detekerer den kroppssammensetningen. Den måler beintetthet, muskelmasse og fettprosent i ulike deler av kroppen.

Feltlaboratorium

Feltlaboratoriumet gir mulighet til å studere teknikk og prestasjon i blant annet langrenn, svømming, alpint og roing utenfor laboratoriumene

Se lokalene i 360

NIH har blant annet flere gymsaler, idrettshall, svømmehall, kunstisbane og utendørs anlegg.

Idrettspsykologisk laboratorium

Idrettspsykologisk laboratorium kan blant annet skape et miljø som på en så realistisk måte som mulig simulerer det som oppleves ved reell utøvelse av aktiviteter.

Muskellaboratorium

For å vurdere prestasjon i en øvelse eller effekt av trening er det nyttig med forskning som ser på forskjeller eller endringer på cellenivå. Slik forskning gjøres i muskellaboratoriumet.

Styrkelaboratorium

I vår forskning undersøker vi forskjeller i prestasjon eller effekt av trening. Ved slik forskning er det nyttig å studere fysiologiske parametere som muskelstyrke.