Kontaktinformasjon

Vennligst fyll inn kontaktinformasjon i skjema nedenfor. Kontaktinformasjonen brukes for å fylle inn i kontrakter for lønn eller refusjon av reisekostnader. Ved praksis: utbetaling av honorar for praksisveiledning. Veilederne får inntil 15 timer per student, 169,95 kroner per time (inkl. feriepenger).

Antall praksisstudenter - hvis dette gjelder praksis