Seksjon for kultur og samfunn

Seksjon for kultur og samfunn har et sammensatt fagmiljø som underviser og forsker på flere ulike fagfelt. Disse fagområdene er i hovedsak idrettssosiologi, -historie og -filosofi, sport management, og idrett, kultur og utviklingssamarbeid.

Ansatte ved SKS
Foto: NIH

Seksjon for kultur og samfunn (SKS) driver undervisning og forskning utfra samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiv. Det innebærer en vinkling der idretten tolkes som en arena og et praksisfelt for danning og omdanning av mening, identitet og verdier. Forskningen har fokus på sosiale og institusjonelle strukturer og på individuell erfaring og handling. Forskere ved SKS er engasjerte og har skrevet på NIH-bloggen om ulike tema.

Utdanning

Seksjonen har undervisning både på bachelor og masternivå, samt kurs i vitenskapsteori på doktorgradsstudiet.

Studieporteføljen tar for seg Sport management, idrett og samfunn og idrett, kultur og utvikling.

Ansatte ved seksjonen har ansvar for undervisning i metode og vitenskapsteori på flere nivå. Mer om undervisningen ved SKS.

Forskning

Forskningsaktiviteten ved seksjonen har et bredt spekter. I hovedsak er virksomheten knyttet til idrett som sosiokulturelt fenomen, idrettens organisering, idrett og ungdom/identitet, idrett og kjønn og idrett og verdier/etikk. Seksjonen har flere tverrfaglige prosjekter knyttet til de ovennevnte temaområdene.

Alle ansatte ved seksjonen

Kontakt

Mari Kristin Sisjord

Seksjonsleder

Telefon: +47 23 26 24 26 / +47 900 84 739

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35 / +47 990 12 778