Kroppsøvingskonferansen 2015

Velkommen til en nasjonal forskningskonferanse om kroppsøving på Norges idrettshøgskole 11. og 12. juni 2015.

Jente hopper over piknikbord
Foto: VG

Seksjon for kroppsøving og pedagogikk ved Norges idrettshøgskole arrangerer sin fjerde forskningskonferanse om kroppsøvingsfaget. Ansatte og masterstudenter ved høyskoler og universitet samt kroppsøvingslærere ved alle landets skoler inviteres til konferansen. Hensikten med konferansene er å holde kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse gjennom å samles rundt ny forskning, utveksle erfaringer og etablere nye nettverk.

Ruth Wilhelmine Meyer i sort danser med to barn i hvitt

Ruth Wilhelmine Meyer. Foto: Karl Erik Brøndbo

Program

Årets konferanse vil inneholde plenumsforedrag, frie foredrag basert på forskning, rundebordskonferanser og bevegelsespraksis. Også i år ønsker vi å tematisere tre parallellsesjoner rundt studier som foregår på fagfeltet i Norge.

 

Vokalkunstneren, sangeren og historiefortelleren Ruth Wilhelmine Meyer skal bidra i åpeningen av konferansen. Hun jobber blant annet med barokk musikk, urfolksang, opera og folkemusikk.

Øyvind Førland Standal

Portrett av Øyvind Standahl

Øyvind Standal. Foto: NIH

Øyvind Førland Standal skal holde åpningsforedraget. Øyvind Førland Standal er førsteamanuensis ved Seksjon for kroppsøving og pedagogikk på Norges idrettshøgskole.

Standal er aktuell med to nye bøker; Inkluderende kroppsøvingspedagogikk har Standal redigert sammen med Gro Rugseth. Målet med boken er at flere kroppsøvingslærere skal kunne reflektere over egen undervisningspraksis med sikte på å skape rom for inkludering. Kjønn, etnisitet, funksjonshemming og overvekt står sentralt i boken og flere kroppsøvingsforskere har bidratt til innholdet. Videre er Standal forfatter av boken  Phenomenology and pedagogy in physical education, som utgis på Routledge forlag i 2015.

Tittel på Standals plenumsforedrag er: Kroppsleg læring og pedagogisk praksis i kroppsøvingsfaget

Petter Erik Leirhaug

Portrett av Petter Erik Leirhaug

Petter Erik Leirhaug. Foto: NIH

Petter Erik Leirhaughar bakgrunn som lærer i grunnskolen og i videregående skole, og som lærerutdanner. Han har vært med å skrive Veiledning til læreplan i kroppsøving og satt i arbeidsgruppen for kroppsøving under revidering av læreplanen i 2012.

De siste fire årene har han vært stipendiat ved Norges idrettshøgskole og arbeidet med en doktorgradsavhandling med tittel Vurdering for læring i kroppsøving? I dette arbeidet har han fått mulighet til å gå gjennom det meste av forskningen som er utført innenfor kroppsøvingsfaget i Norge. Leirhaug har også vært sentral i fagutvikling innen friluftslivfag i Norge.

Tittel på Leirhaugs plenumsforedrag er: Hva vet vi egentlig om kroppsøving i Norge? Og hvor kan fremtidige faglige stier føre, i Norge, Norden og Bakvendtland?

Tidsfrister

15. februar: Frist for innsending av abstrakt og forslag til workshop.
1. mars: Bekreftelse på aksepterte foredrag sendes aktuelle foredragsholdere
25. mars: Endelig program legges ut.
1. april: Siste frist for påmelding redusert pris (kr 1400/ Studentpris kr 800)
1. juni: Siste frist for påmelding full pris (1700/ studentpris kr 1000)

Reise og opphold

Alle deltakere må selv ordne reise og opphold.

Innbetalt konferanseavgift dekker adgang til konferansen, lunsj begge dager samt sosial kveld på torsdag med mat. Hele konferansen gjennomføres i NIHs lokaler.

Vel møtt til vårens vakreste realitet:

KROPPSØVINGSFAGET I BEVEGELSE

Vi ber om at denne meldingen sendes til andre som kanskje ikke har mottatt den. La jungeltelegrafen gå: Sognsvann og NIH er et fint sted å møte kjære kolleger på i juni!