Medlemmer i Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning

Flere av forumets medlemsinstitusjoner er for tiden inne i fusjoneringsprosesser med andre institusjoner. Når disse prosessene er over og vi vet hva de nyfusjonerte institusjonene skal hete, vil denne siden oppdateres.

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Vestfold

Høgskulen i Volda

Norges idrettshøgskole

NLA Høgskolen i Bergen

Universitetet i Agder

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø