Undervisning ved ILF

ILF tilbyr faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag, praktisk-pedagogisk utdanning, To ettårige program i i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF), og friluftsliv. Videre tilbys deltidsutdanninger i kroppsøving og friluftsliv, master i idrettsvitenskap og doktorgradsstudier.

Påbyggingsstudier

Praktisk Pedagogisk Utdanning. (PPU, 60 sp) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er et studium for deg som vil bli lærer og allerede har bachelor- eller mastergrad i idrettsfag.

Fysisk aktivitet og funksjonshemming. (60 sp) Studiet gir kunnskaper om tilrettelegging av et tilpasset aktivitetstilbud for funksjonshemmede.

Fagområdet omfatter tilpasset fysisk aktivitet og friluftsliv i skoler, ved institusjoner, i frivillig idrett og i annen fritidsaktivitet. ILF samarbeider med Helsesportsenteret på Beitostølen i fagområdet fysisk aktivitet og funksjonshemming.

Bachelorprogrammer

Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. (180sp) Utdanningen integrerer det idrettsfaglige med både praktisk og teoretisk pedagogikk. I aktivitetslæren inngår lek, dans, idrett, friluftsliv, og selvvalgte idretter. Ved fullført 3-årig faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan du undervise i grunnskolen og videregående skole.

Bachelor i friluftsliv. Mer informasjon kommer

Masterprogram 

Studiet har varierte undervisnings- og arbeidsformer for å styrke din skriftlige og muntlige framstilling av idrettsvitenskapelige problemstillinger. ILF tilbyr masterprogram i Kroppsøving i skole og lærerutdanning og Fysisk aktivitet og funksjonshemning.

Erasmus Mundus master i adapted physical activity. NIH is one of the participants in an European consortium in Adapted Physical Activity.

Deltidsstudier

Friluftsliv deltid. Videreutdanning i friluftsliv på deltid. Studiet passer for alle som ønsker å jobbe med friluftsliv.

Kroppsøving deltid del 1. Studiet vil gi deg som er lærer og førskolelærer formell kompetanse til å arbeide med kroppsøving i skolen.

Doktorgradsstudier

Doktorgradsstudier. NIH har i dag ca. 60 studenter opptatt på sitt doktorgradsprogram.