"Tjejlopp" / "jenteløp" som kulturelt fenomen

Karin S. Lindelöf er etnolog ved Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. I september og oktober er hun gjesteforsker ved NIH, med prosjektet ”Tjejlopp som kulturellt fenomen: villkor för kvinnors motionsidrottande”.

Karin Lindelöf foredrar under faglunsj på NIH i september. Foto Yvonne Haugen

Lindelöf vill gjerne ha kontakt med studenter og forskere som er intresserte i å samarbeide om forskning på "jenteløp" i Norge. 

Kort om prosjektet

Mosjonsløp for kvinner har blitt et vanlig fenomen i dagens Sverige. Tjejloppen, som de kalles i Sverige, utgjør i dag en viktig del i det som gjerne kalles breddeidrett, og hvert år deltar hundretusenvis kvinner.

Løpene blir ofte markedsført med ord som fellesskap, fest og glede – "utan jäkt och stress". De større løpene har en ramme av festivitas og shopping. Ofte er det en mannlige konferansier til stede for å skape stemning før løpet. Det er åpenbart at konseptet er vellykket, men vi vet fortsatt veldig lite om "jenteløpenes" betydning for den enkelte deltaker eller for samfunnet generelt. Vi vet heller ikke mye om hvorfor de tiltrekker seg så mange deltakere.

Prosjektets hensikt er å analysere såkalte "tjejlopp" eller "jenteløp" som kulturelt fenomen. Lindelöf stiller en rekke spørsmål omkring dette; blant annet:

  • Hva er et "tjejlopp"?
  • Hvordan og når oppsto fenomenet?
  • Hvordan forandres det over tid?
  • Hva er det som gjør at så mange kvinner vil delta i slike løp?
  • Hva sier dette om vår kultur?
  • Hvordan opplever kvinner disse løpene?
  • Hvordan forteller de om sine opplevelser?