Styre og vedtekter

I styret sitter representanter fra fire ulike medlemsinstitusjoner.

Fra januar 2015 er dette styret:

Gjeldende  Vedtekter Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning

Første utkast til vedtekter ble utarbeidet av styringsgruppa i april 2010.  Disse ble vedtatt på årsmøtet 6. januar 2011. Samtidig som det kom en del innspill til endringer. Styret har innarbeidet endringene, i tillegg til å jobbe videre med å utvikle vedtektene.