Seminarprogram og Presentasjoner

Her finner du programmer med oversikt over innhold på gjennomførte seminarer. I tillegg vil du finne PDF-filer av presentasjoner fra 2016. Dette vil ikke være en fullstendig liste av alle presentasjonene, da det kunn er de som har gitt sitt samtykke til publisering som er å finne på denne siden.

Seminarprogram

Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016

Høgskolen i Bergen 2015

Det arktiske universitet, campus Alta 2014

Universitetet i Stavanger 2013

Høgskolen i Hedemark, campus Elverum 2012

Høgskolen i Volda 2011

 

Presentasjoner Sogndal 2016

Axel Rosenberg, Norges Idrettsøgskole. HMS-arbeid

Gaute Holte, Høgskolen i Hedemark. Risikosport og helse

Inger Marie Vingdal, Høgskolen i Oslo og Akershus. Mors friluftsliv

Lena Dahl, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Sikkerhet og ulykkeshendinger

Linda Hallanvik, Høgskulen i Sogn og Fjordane. Turplanlegging

Torbjørn Lundhaug, Høgskolen i Bergen. Nye kompetansemål i kroppsøving - mer vannbasert friluftsliv?

Thomas Vold, Norges Idrettshøgskole. Presentasjon av avhandlingen "Venner på Tur" Naturguiding som relasjonell kunnskap