Møtereferater og høringer

Her finner du referat fra årsmøter, seminarer og styremøter.

Årsmøtereferater:

Høgskulen i Sogn og Fjordane 2016, årsmøtereferat

Høgskolen i Bergen 2015, Årsmøtereferat

Norges arktiske universitet, Campus Alta 2014

Universitetet i Stavanger, januar 2013, årsmøtereferat

Høgskolen i Hedmark, Elverum, januar 2012, årsmøtereferat

Høgskolen i Volda, januar 2011, årsmøtereferat

Norges idrettshøgskole, Oslo, januar 2010,

Styremøtereferat:

Styremøte Oslo september 2015

Styremøte Oslo August 2015

Styremøte oktober 2013

Styremøte april 2013

Styremøte Oslo april 2012

- Vedlegg til referat styremøte april 2012: utkast vedtektekter versjon 3

Styremøte, Oslo, november 2011

Styremøte, Oslo, mars 2011

- Vedlegg til referat styremøte, mars 2011: utkast nye vedtekter

Styremøte, Oslo, april 2010

Referat fra møter med andre instanser:

Møte om nettidsskrift, mai 2011 

HMS-plan, HiT

Høringsuttalelser

Innspill om friluftsliv i arbeidet med ny generell del av læreplanen mars 2015.

Svar fra departementet på inspill til ny generell del av læreplanen mars 2015