Medlemmer i Forum for friluftslivsfag

Flere av forumets medlemsinstitusjoner er for tiden inne i fusjoneringsprosesser med andre institusjoner. Når disse prosessene er over og vi vet hva de nyfusjonerte institusjonene skal hete, vil denne siden oppdateres.

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Nesna

Høgskolen i Telemark

Høgskula på Vestlandet

Høgskulen i Volda

Nord universitet

Norges idrettshøgskole

NLA Høgskolen i Bergen

OsloMet

Universitetet i Agder

Universitetet i Sørøst-Norge, Vestfold

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø