Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning

Medlemmer er universiteter og høyskoler som tilbyr friluftslivsfaglig utdanning.

Formålet med Forum for friluftslivsfag i høyere utdanning er å:

  • Skape bevissthet omkring friluftsliv som fag og forskningsområde.
  • Fokusere på ulike perspektiver og debatter knyttet til friluftslivsfaget, herunder temaer knyttet til pedagogikk, samfunnsvitenskap, forvaltning og sikkerhet.
  • Bidra til kvalitetssikring av friluftslivsfaglig undervisning.
  • Ta opp samfunnsaktuelle problemstillinger knyttet til friluftsliv.
  • Bidra til samarbeid mellom medlemsinstitusjonene.