Lærerutdanning og friluftslivsstudier

Gjennom forskning, undervisning og formidling skal ILF bidra med kunnskap om hvordan mennesker erfarer og lærer bevegelse, både alene og sammen med andre. ILF arbeider med spørsmål som angår forholdet mellom pedagogiske rammer og den enkeltes erfaring og læring.

NIH: Seksjon for kroppsøving og pedagogikk from Norges idrettshøgskole on Vimeo.

ILF har et særlig ansvar for kroppsøving i skolen, læring i og om natur, hva det er å være annerledes i funksjon, kulturell bakgrunn og hva sosial status betyr for deltagelse i skole, fritid, idrett og bevegelse.

Seksjonen har vitenskapelige ansatte, doktorgradsstipendiater og  administrative ansatte. Personalets faglige bakgrunn spenner fra lærerutdanning og pedagogikk til friluftslivsfag, helse- og samfunnsfag.

Studietilbud ved ILF

Seksjonen tilbyr faglærerutdanning (Bachelor) i kroppsøving og idrettsfag (180 sp), praktisk-pedagogisk utdanning (PPU, 60 sp), Ettårige program i (60 sp) i fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF), og Bachelor i Friluftsliv (180 sp) som utdanner for pedagogisk arbeid og veiledning i friluftsliv med vekt på skole, frivillige organisasjoner, forebyggende helsearbeid og guiding i naturmiljø. Videre tilbys deltidsutdanninger i kroppsøving og friluftsliv, master i idrettsvitenskap og doktorgradsstudier. 

Forskningsprosjekter ved ILF

Seksjonen studerer læring - og erfaringsdannelse hos ulike grupper, på ulike arenaer og i ulike bevegelser og aktiviteter. Seksjonen har et spesielt engasjement i å utvikle kunnskap om hva som fremmer barn og unges læring i kroppsøvingsfaget, samt deres deltagelse i- og skaping av fritidskultur. Praktisk kunnskap og yrkesutøvelsers teoretiske tilknytning er et annet felt. Likeledes natur som rom for erfaring og komparative studier. Lek, dans, turn, improvisasjon og ”frie bevegelser” er blant seksjonens forskningsfelt. Her finner du alle forskningsprosjekter ved NIH.

Seksjonens målgruppe er lærere, idrettspedagoger og ledere som arbeider med barn og unge med ulike oppvekst, funksjon og interesse. Vår kunnskapsproduksjon er også rettet mot yrkesutøvere i de felt vi utdanner til. Vi har spesielt ansvar for forskning på arenaer som skole, fritid både som samfunnsinstitusjoner og som arenaer for individuell erfaringsdannelse og læring. 

Seksjonen har særlig ansvar for forskning på alternative bevegelseskulturer, praktisk kunnskap og ”nye aktiviteter” som har potensial for at mennesker kan skape lystfylte erfaringer, god helse og være kreative.

Alle ansatte ved insttuttet 

Kontakt

Oddbjørn Alstad

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 20 43 / +47 930 93 936

Aage Radmann

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 07 / +47 481 46 643