Undervisning

Forelesning med Jorunn Sundgot-Borgen
Forelesning med Jorunn Sundgot-Borgen

Institutt for idrettsmedisinske fag tilbyr i dag studier på bachelornivå i trening, helse og prestasjon (THP) med fordypning i fysisk aktivitet og helse (FAH) og på masternivå i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag. Det har vært en stabil høy søkning til studiene på alle nivåer de senere år. I tillegg tilbyr instituttet mastergradsstudie i idrettsfysioterapi.

Bachelor fysisk aktivitet og helse:
   Programansvarlig er Trine Stensrud. 

Master i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag:
    Programansvarlig er Sigmund A. Anderssen.

Master i idrettsfysioterapi:
    Programansvarlig er Grethe Myklebust. 

 

Kontakt

Trine Stensrud

Professor

Telefon: +47 23 26 23 46 / +47 412 23 979

Sigmund Alfred Anderssen

Professor

Telefon: +47 23 26 23 01 / +47 452 79 348

Grethe Myklebust

Professor

Telefon: +47 23 26 23 70