Respirasjonsfysiologisk laboratorium

Måling av respirasjon
Måling av respirasjon.

Respirasjonsfysiologisk laboratorium ligger under Institutt for idrettsmedisinske fag og er spesielt egnet for forskning og undervisning innen lunger og luftveier. Her er utstyr for å måle lungefunksjon, lungevolumer, luftveisinflammasjon og bronkial hyperreaktivitet (BHR). Måling av andre fysiologiske variabler forbundet med fysisk aktivitet og helse som for eksempel helseprofiltesting med måling av kolesterol, blodtrykk og kroppssammensetning, gjennomføres også på dette laboratoriet.

Laboratoriet brukes til undervisning av studenter, studentprosjekter og i både interne og eksterne forskningsprosjekter. En stor del av forskningsprosjektene utføres i kombinasjon med andre laboratorier på NIH slik at man kan få et helhetlig syn på de aktuelle problemstillingene. Det gjøres forskning på ulike grupper som for eksempel idrettsutøvere innen svømming og langrenn, utøvere med astma og luftveisproblematikk, utøvere og pasienter med fysiske funksjonshemminger, samt barn og unge med astma og allergier og friske fysisk aktive og inaktive barn.

Kontakt