Forskning

Forskningsaktiviteten ved instituttet er konsentrert om fem hovedområder.

Håndballskader - kan de unngås

Fysisk aktivitet og helse

Hovedmålsettingen er å etablere et internasjonalt ledende forskningssenter innenfor temaet for stillesittende atferd, fysisk aktivitet og helse med et spesielt fokus på barn og unge. Vi gjennomfører studier for å kartlegge fysisk aktivitetsnivå, stillesittende tid og fysisk form i den norske befolkningen. I tillegg jobber vi med intervensjonsstudier for å øke aktivitet i spesifikke grupper, deriblant elever i ungdomsskolen. Vi jobber også med studier for å undersøker determinanter for fysisk aktivitet og stillesittende tid, og undersøker effekten av begge disse faktorene på ulike helseutfall.

Kvinner, trening og helse

Innen dette feltet fokuseres det på basal- og intervensjonsforskning på effekten av spesifikk og tilpasset trening for kvinner med særlig vekt på svangerskap og etter fødsel, samt kontrollerte behandlingsstudier og utprøving av forebyggende tiltak ved dysfunksjon i bekkenbunn. Innen skadevirkninger av idrett hos kvinnelige utøvere fokuseres det på den kvinnelige utøvertriaden (spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og redusert benmasse).

Forebygging av idrettsskader

Forskningen innen forebygging av idrettsskader er organisert gjennom Senter for idrettsskadeforskning. Senteret er etablert som ledende i et nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskning på feltet. Senterets overordnede mål er å utvikle metoder for forebygging av idrettsskader, både innen barne- og ungdomsidretten og på elitenivå.

Aktiv rehabilitering av muskel-skjelettlidelser

Norsk senter for aktiv rehabilitering (NAR) er et formelt forskningssamarbeid mellom Ortopedisk Senter ved Ullevål universitetssykehus, Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI) og Norges idrettshøgskole. Utvikling av og implementering av metoder for vurderinger av individers funksjonsevne står helt sentralt for å kunne tilpasse en passende progresjon og oppnå treningseffekt for enkeltindividet.

Fitness

Målsettingen innen fitnessforskningen er å gjennomføre:
   a) randomiserte, kontrollerte studier som ser på effekt av ulike former for fysisk aktivitet og spesifikk trening som tilbys i treningssenterbransjen
   b) observasjonsstudier i forhold til bransjen. Dette vil kunne beskrive ulike sider av deltakelse, inkludert treningsvaner, motiv og barrierer for trening, egenopplevd fysisk form, sosial støtte og mental helse.

Les mer om all forskning ved NIH.