Overvåking av fysisk aktivitet og fysisk form(gammel)

Overvåking av fysisk aktivitet og fysisk form
Innen dette feltet pågår det flere studier både når det gjelder barn, voksne og eldre. Seksjonen arbeider også med å utvikle målemetoder som egner seg i befolkningsundersøkelser for overvåking av fysisk aktivitet, faktorer som fører til inaktivitet og fysisk form, og å etablere flere langsiktige program for overvåking av fysisk aktivitet, form og holdninger til fysisk aktivitet i den norske befolkning.