Kvinner, trening og helse

Kvinner, trening og helse
På dette området har vi ca. 30 prosjekter innen "Skadevirkninger av idrett hos kvinnelige utøvere" - i hovedsak fokusert på den kvinnelige utøvertriaden (spiseforstyrrelser, menstruasjonsforstyrrelser og redusert benmasse), og "Basal- og intervensjonsforskning på effekten av spesifikk og tilpasset trening for kvinner, kontrollerte behandlingsstudier og utprøving av forebyggende tiltak".