Kartlegging av fysisk aktivitet blant voksne og eldre (Kan2)

Fysisk aktivitet gjør godt for kropp og sjel og en aktiv livsstil er med på å forebygge en rekke livsstilssykdommer. Men hvor aktive er vi egenlig og hvor mye sitter vi i ro? Hva er status i Norge, sammenliknet med andre land? Er det typisk norsk å være dorsk, eller er vi født med ski på bena og stål i ben og armer?

Mann går i fjell-landskap

Alt dette ønsker vi å undersøke. Til tross for at vi i dag vet mye om positive helseeffekter av regelmessig fysisk aktivitet, vet vi lite om hvor aktive vi er her i Norge. Hensikten med Kan2 er derfor å kartlegge det fysiske aktivitetsnivået til et representativt utvalg voksne og eldre personer i Norge.

Dette er andre gang det fysiske aktivitetsnivået til voksne og eldre i Norge kartlegges på denne måten. Den første kartleggingsundersøkelsen (Kan1) ble gjennomført i 2008/2009, og Kan2, som gjennomføres i løpet av 2014/2015, er en videreføring av dette arbeidet.

Utvalget som inviteres til å delta i Kan2 består av voksne personer i alderen 20-85 år og trekkes fra folkeregisteret. Kan2 har to hovedhensikter:

  1. Å kartlegge aktivitetsnivået til et tilfeldig utvalg av personer i alderen 20-85 år
  2. Å følge opp de som var med i den første karteggingsundersøkelsen (Kan1) med ny måling av aktivitetsnivet

Kan2 gjennomføres per post, og foregår ved at deltakerne får tilsendt spørreskjema og aktivitetsmåler i posten. Deltakerne svarer på spørreskjemaet og går med aktivitetsmåleren i syv dager. En aktivitetsmåler er et lite apparat som registrerer bevegelse. Måleren er litt mindre enn en fyrstikkeske og festes i et belte rundt livet.

Kan2 gjennomføres av Norges idrettshøgskole på vegne av Helsedirektoratet.