Idrettsskader

Forebygging av idrettsskader
Forskningen innen forebygging av idrettsskader er organisert gjennom Senter for idrettsskadeforskning. Senteret er etablert som ledende i et nasjonalt og internasjonalt nettverk for forskning på feltet. Senterets overordnede mål er å utvikle metoder for forebygging av idrettsskader, både innen barne- og ungdomsidretten og på elitenivå. Les mer på www.klokavskade.no