Fysisk aktivitet og helse

Hovedmålsettingen er å etablere et internasjonalt ledende forskningssenter innenfor temaet for stillesittende atferd, fysisk aktivitet og helse med et spesielt fokus på barn og unge. Vi gjennomfører studier for å kartlegge fysisk aktivitetsnivå, stillesittende tid og fysisk form i den norske befolkningen. I tillegg jobber vi med intervensjonsstudier for å øke aktivitet i spesifikke grupper, deriblant elever i ungdomsskolen. Vi jobber også med studier for å undersøker determinanter for fysisk aktivitet og stillesittende tid, og undersøker effekten av begge disse faktorene på ulike helseutfall.