Fysisk aktivitet og helse (gammel)

Fysisk aktivitet og helse

Vi jobber med mer enn 30 prosjekter hvor vi ser på effekten av fysisk aktivitet, utholdenhets- og styrketrening brukt i så vel forebyggende som behandlende øyemed på ulike nivåer i og utenfor helsevesenet. Målsettingen er å undersøke betydningen av ulike former for fysisk aktivitet og spesifikk trening som helsefremmende, forebyggende og behandlende tiltak for ulike helseplager, sykdom og livskvalitet.