Fitness

Forskningsfeltet Fitness er et nytt satsningsområde ved SIM; området er styrket bl.a. gjennom en førsteamanuensisstilling og en stipendiatstilling. Målsettingen er å gjennomføre a) randomiserte, kontrollerte studier som ser på effekt av ulike former for fysisk aktivitet og spesifikk trening som tilbys i treningssenterbransjen og b) observasjonsstudier i forhold til bransjen for å beskrive ulike sider av deltakelse, inkludert treningsvaner, motiv og barrierer for trening, egenopplevd fysisk form, sosial støtte og mental helse.