Aktiv rehabilitering av muskel-/skjelettlidelser

Aktiv rehabilitering av muskel-/skjelettlidelser

Norsk senter for aktiv rehabilitering (NAR)er et formelt forskningssamarbeid mellom Ortopedisk Senter ved Ullevål universitetssykehus og Norsk idrettsmedisinsk institutt (NIMI). Utvikling av og implementering av metoder for vurderinger av individers funksjonsevne står helt sentralt for å kunne tilpasse en passende progresjon og oppnå treningseffekt for enkeltindividet.