Idrettsmedisinske fag

Seksjon for idrettsmedisinske fag har forskning innen fem hovedområder. Seksjonen tilbyr studier på bachelornivå i trening, helse og prestasjon med fordypning i fysisk aktivitet og helse. På masternivå tilbyr seksjonen studier i idrettsvitenskap, idrettsmedisinske fag og i idrettsfysioterapi.

SIM ansatte samlet til seminar 2013
Samling for SIM-ansatte på Kleivstua Foto: Kathrin Steffen

Seksjonen har ca 40 vitenskapelig ansatte i faste og midlertidige stillinger, hvorav de langt fleste av stillingene er finansiert gjennom eksterne midler.

Undervisning

Seksjon for idrettsmedisinske fag tilbyr i dag et 3-årig bachelorprogram i trening, helse og prestasjon (THP) med fordypning i fysisk aktivitet og helse (FAH). Denne utdanningen gir tittelen "Fysisk aktivitet og helse-rådgiver NIH". Videre har seksjonen studier på masternivå i fysisk aktivitet og helse og et mastergradsstudie i idrettsfysioterapi. Mastergradsstudiet i idrettsfysioterapi er den første offentlig godkjente videreutdanningen for idrettsfysioterapeuter. Les mer om undervisning og studietilbud.

Forskning

Forskningsaktiviteten er konsentrert om fem hovedområder:

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Kvinner, trening og helse
  • Forebygging av idrettsskader 
  • Aktiv rehabilitering av muskel-/skjelettlidelser
  • Fitness

Her kan du lese mer om de 5 forskningsområdene ved SIM.

Laboratorier

Ved laboratoriet for respirasjonsfysiologi drives både forskning og undervisning. Her måles og testes lunger og luftveiers egenskaper og funksjon hos ulike grupper mennesker - både idrettsutøvere og pasienter, unge og gamle. 

Senter for idrettsskadeforskning

Senteret er en viktig del av seksjon for idrettsmedisinske fag og har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer som spiseforstyrrelser i idrett. Dette skjer gjennom langsiktige forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak, med særlig vekt på skader i fotball, håndball og alpint/snowboard. Senteret har laget et nettsted med informasjon om hvordan man kan forebygge idrettsskader

Alle ansatte ved seksjonen

Kontakt

Solveig Sunde

Head of Office

Telefon: +47 23 26 23 45 / +47 930 86 045

Sigmund Alfred Anderssen

Seksjonsleder

Telefon: +47 23 26 23 01 / +47 452 79 348