Undervisning ved Seksjon for kultur og samfunn

Seksjon for kultur og samfunn tilbyr undervisning i Sport management, Idrett og samfunn og Idrett og kulturutvikling på bachelornivå og i idrettsvitenskap på masternivå.

To kvinner og en mann har et møte i en idrettsklubb
Møtevirksomhet i klubb. Foto: Emil Solli

Bachelor i Sport Management/ idrett og samfunn

Seksjonen har programansvar for ett bachelorløp i Sport Managment/Idrett og samfunn. Utdanningen passer for deg som er interessert i idrett på et administrativt og/eller samfunnsvitenskapelig nivå. Studieprogrammet gir deg mulighet til å jobbe med blant annet idrettsarrangement, idrett og media og inkludering av minoriteter.

Fra andre studieår velges èn av to studieretninger; Sport Management eller Idrett og samfunn.

Årsstudium - Idrett og samfunn 

Idrett og samfunn er et ettårig studietilbud/program der sentrale aspekter ved idrettens plass i samfunnet vil bli belyst. Filosofiske, sosiologiske, kulturelle og historiske perspektiver vil ligge til grunn. Studiet/programmet vil kunne inngå i en bachelorgrad ved NIH.

Master i idrettsvitenskap

Det idrettsfaglige masterstudiet skal kvalifisere for selvstendig og vitenskapelig arbeid med idrettsfaglige problemer og oppgaver. Studiet danner grunnlag for doktorgradsstudier innen fagområdet idrettsvitenskap. Seksjonen tilbyr et masterprogram med fordypningsemner i idrettssosiologi, Idrettshistorie/filosofi og Sport Management 

Påbygningsstudium - Idrett, kultur og utviklingssamarbeid 

Studiet har sin bakgrunn i Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske Komités prosjektarbeid i det sørlige Afrika og kan inngå i en bachelorgrad ved NIH.

Kontakt

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35 / +47 990 12 778