Idrettsskoler på ungdomstrinnet: Tre gjesteforelesninger om fysiske, mentale og sosiale konsekvenser

I forbindelse med en fagsamling for NFR- prosjektet "Elevers læring og utvikling på private, spesialiserte ungdomsskoler" inviterer vi til tre, åpne gjesteforelesninger med Jens Christian Nielsen fra Århus universitet og forskere fra Norges Idrettshøgskole.

Informasjon

Dato

16. juni

Påmelding

13. juni 2022

Sted

Norges idrettshøgskole, Auditorium Topp

Tid

kl.12:30

Kursavgift

Gratis

Om

Å gi muligheter for talentutvikling i skolen har blitt en populær tilnærming i utdanningssektoren. Hvorvidt (og hvordan)idrettssklasser faktisk bidrar til bedre prestasjoner i idrett og skole, er uvisst. Å forstå hvordan hybridisering av skole og idrett påvirker ungdoms sosialiseringsprosesser gjennom de tidlige ungdomsårene, er et forskningsområde som må prioriteres. Dette og mer skal prosjektet "Elevers læring og utvikling på private, spesialiserte ungdomsskoler" undersøke. Prosjektet er delfinansiert fra NFR og et samarbeidsprosjekt mellom NIH, Århus Universitet og OsloMet. 

I anledning en fagsamling for prosjektet har vi invitert Jens Christian Nielsen (Århus Universitet), Live Steinnes Luteberget (IFP), Halvard Nikolai Grendstad (IFP), og Annett Victoria Stornæs (IIM) til å gjesteforelese på temaene «Talentutvikling og eliteidrett i skolen», «Vekst, modning og trening i puberten», og «Psykisk helse og uhelse hos idrettselever på ungdomstrinnet». Vi ønsker alle kollegaer og masterstudenter på tvers av instituttene velkomne!

Program

12:30-13:15 - Talentutvikling og eliteidrett i skolen. Duale tilblivelses- og transationsproscesser v/Jens Christian Nielsen, DPU, Århus Universitet 

13:30-14:15- Vekst, modning og fysisk prestasjon i ungdomsidrett v/Live Steinnes Luteberget og Halvard Nikolai Grendstad, Institutt for Fysisk Prestasjonsevne

14:30-15:15 - Så flink at en blir syk – Perfeksjonisme, prestasjonsforventninger og psykisk helse v/Annett Victoria Stornæs, Institutt for Idrettsmedisinske fag

Foredragsholdere

Jens Christian Nielsen er ungdomsforsker ved Danmarks Institutt for Pedagogikk og Utdannelse ved århus Universitet og har gjennom 25 år forsker på ungdom med spesiell vekt på trivsel og mistrivsel i skole og utdannelse, overgangs- og tilblivelsesprosesser, deltagelse og engasjement i skole, idrett og fritidsaktiviteter, og talent og talentutvikling i idrett. Han er av forfatterne bak den danske studien «Talentutvikling og eliteidrett i skolen», som også er utgitt i bokform.

Talentudvikling i Danmark er under forandring: Den begynder tidligere, henvender sig til flere og foregår mere målrettet. Både uddannelsespolitisk og i sportens verden anses talentudvikling mere end nogensinde som en forudsætning for at kunne konkurrere internationalt. Samtidig skal den foregå på en socialt og samfundsmæssigt ansvarlig måde. Derfor er flere folkeskoler begyndt at udbyde tematiske linjer for elever, der viser særlig interesse i eller talent for en bestemt aktivitet. Det mest vidtrækkende eksempel er samarbejdet mellem eliteidræt og skoler om idrætsklasser i udskolingen, hvor unge idrætsudøvere indgår i et dobbelt karriereforløb, der kombinerer sport og uddannelse. Talentudvikling og elitesport i skolen er skrevet på baggrund af et fireårigt forskningsprojekt om idrætsklasser i folkeskolens udskoling. Bogens forfattere argumenterer for, at vi skal forstå talent og talentudvikling som processuelle og relationelle fænomener, der finder sted i samspillet mellem elitesport og uddannelse. Gennem samtaler med unge idrætsudøvere viser forfatterne også, hvordan det dobbelte karriereforløb både styrker og udfordrer de unge talenter.

Halvard Grendstad er PhD stipendiat på Institutt for fysisk prestasjonsevne og prosjektet «Vekst, modning og trening i puberteten». Live Steines Luteberget er førsteamanuensis på Institutt for fysisk prestasjonsevne og spesielt opptatt av forskning innenfor lagidretter med fokus på belastning, prestasjon og teknologi.

En viktig egenskap for å prestere godt i flere idretter er god kondisjon (maksimalt oksygenopptak). I puberteten vet vi at utvikling av kondisjon blant jenter og gutter har sammenheng med vekst og kroppslig modning. Selv om mange barn i denne perioden trener svært mye, er det ikke tilstrekkelig godt kjent hvordan treningsmengde- og intensitet påvirker kondisjon utover naturlig vekst og modning. Det er derfor vanskelig å fastslå i hvilken grad utvikling av kondisjon skyldes naturlige tilpasninger fra vekst og modning, eller trening og fysisk aktivitet.

Annett Victoria Stornæs er PhD stipendiat på Institutt for Idrettsmedisinske fag og prosjektet «Så flink at en blir syk». Hensikten med prosjektet er å bidra med mer kunnskap om perfeksjonisme og psykisk helse blant ungdomsskoleelever i ulike skolemiljø, som kan danne det nødvendige grunnlag for utvikling av tiltak i skolen.

Aldri har norsk ungdom slitt mer med prestasjonsangst, stress, depresjon og misnøye med egen kropp enn i dag. Men når oppleves kravene så høye at det gir seg utslag i psykiske vansker?

Påmelding

Påmelding

Nyhetsbrev: Vil du få tilsendt informasjon om forskningsnyheter, invitasjoner til seminarer og kurs ved NIH?
Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde

Kontakt oss

Lotte Stang Aune

Lotte Stang Aune

Vitenskapelig assistent

Telefon: +47 23 26 24 37

Christian Thue Bjørndal

Christian Thue Bjørndal

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 24 68