Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Seksjon for coaching og psykologi og seksjon for kultur og samfunn er fra 1. januar 2020 slått sammen til Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Nettsidene er under oppdatering.

Kontakt

Lone Friis Thing

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 01

Kristin Andersen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 00 / +47 482 27 383

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35 / +47 990 12 778