Institutt for idrett og samfunnsvitenskap

Institutt for idrett og samfunnsvitenskap (IIS) er en del av totalt fire institutter ved Norges idrettshøgskole. IIS ble etablert 1. januar 2020 og er en sammenslåing av tidligere Seksjon for kultur og samfunn og Seksjon for coaching og psykologi.

Instituttet består av et bredt akademisk fagmiljø som driver forskning, utviklingsarbeid og undervisning i ballspill, filosofi, historie, sosiologi, trenerrollen, psykologi, sport management og idrett, kultur og utviklingssamarbeid.

For å legge til rette for et sterkere tverrfaglig samarbeid og fellesskap ved instituttet, samt sikre utvikling av undervisning og forskning, har instituttet seks FOU-grupper: fotball og andre ballspill, toppidrett, digitalisering og ny teknologi i idrett, idrett og bærekraft, idrett i en korona-tid og barne- og ungdomsidrett.

I tillegg til forsknings- og utviklingsarbeid, tilbyr IIS undervisning på både bachelor- og masternivå, samt kurs i vitenskapsteori på doktorgradsstudiet.

Studieporteføljen består av bachelorprogrammene; Sport management/Idrett og samfunn og Trenerrollen og idrettspsykologi, samt årsstudium i Idrett og samfunn og påbygningsstudium i Idrett, kultur og utvikling.

På masterstudiet i idrettsvitenskap kan studentene søke seg til de to ulike retninger: Kultur og samfunn eller Coaching og psykologi.

Strategiplanene for det nye instituttet er under planlegging og mer utfyllende informasjon vil publiseres når den er klar.

Kontakt

Lone Friis Thing

Instituttleder

Telefon: +47 23 26 24 01

Kristin Andersen

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 00 / +47 482 27 383

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35 / +47 990 12 778