Laboratorier

Instituttet har svært gode forskningslaboratorier og utstyr spesielt egnet for forskning på mennesket i bevegelse.

 

Laboratoriene tilrettelegger for forskning innenfor både fysiologi og bevegelsesanalyse. Et av seksjonens konkurransefortrinn er de gode mulighetene for integrering mellom de ulike fagfeltene. 

 

Våre laboratorier deles inn i:

En stor del av forskningsprosjektene utføres på tvers av laboratoriene, slik at man kan få et helhetlig syn på de ulike forskningstemaene. 

Bred målgruppe i forskningen

Det gjøres bare forskning på mennesker på institutt for fysisk prestasjonsevne, og alle grupper mennesker er målet for vår forskning. Eksempler på grupper vi studerer for tiden er toppidrettsutøvere innen svømming, langrenn og alpint, unge utøvere, pensjonister og hjertesviktpasienter.

Forskning og idretter

Vi har spesielt ansvar for forskning innenfor idrettene langrenn, alpint, svømming, orientering og friidrett, men vi gjør også forskning innen andre idretter.  

Anvendt forskning

Profilen i vår forskning er først og fremst anvendt. Det betyr at vi fokuserer på faktorer som direkte påvirker prestasjonen i en idrett eller aktivitet. Imidlertid kan effekten av trening kun forstås gjennom også å forstå de basale mekanismene i kroppen. Gjennom vår forskning søker vi derfor også å forstå basale mekanismer som for eksempel kan forklare hvorfor en muskel blir sterkere eller får økt utholdenhet.