Fysiologisk laboratorium

I vår forskning undersøker vi forskjeller i prestasjon og effekt av trening. Det er da nyttig å måle fysiologiske parametere som muskelstyrke, oksygenopptak, akkumulasjon av laktat m.m. Slik forskning kan gjøres i fysiologisk laboratorium.

Lavtrykkstanken brukes til å justere lufttrykket for å simulere trening og prestasjon i høyden. På bidet sees innsiden av trykktanken.

Lavtrykkstanken brukes til å justere lufttrykket for å simulere trening og prestasjon i høyden. På bidet sees innsiden av trykktanken. Foto: NIH arkiv

Kontaktperson for fysiologisk laboratorium er overingeniør Svein Leirstein.

Mangfoldig forskning i idrettsfysiologi 

I laboratoriet kan man måle oksygenopptak og akkumulasjon av laktat i blod ved gange, løp, sykling eller rulleskigang på en av seksjonens tre tredemøller eller i ergometre (sykkelergometer, sparkeergometer eller armergometer).
 
Ved hjelp av douglasbag-metoden kan man måle oksygenopptak i situasjoner med stor forflytning, for eksempel i svømming eller i en skibakke.

Ved laboratoriet kan man studere oksygenopptak, styrke, laktat med mer.

 
Fysiologisk respons på endring i høyde eller klima (temperatur, luftfuktighet, vind) kan måles i klimatank.
 
Endringer i strukturen i vev som for eksempel muskulatur og sener kan studeres med ultralydapparat.
 
Innunder fysiologisk laboratorium finnes styrkelaboratoriet, hvor man kan måle ulike former for muskelstyrke.
 
Laboratoriet brukes til undervisning av studenter, studentprosjekter, forskningsoppdrag internt og eksternt. Vi har samarbeid nasjonalt og internasjonalt med andre høyskoler og universitet. Laboratoriet benyttes også i stor grad til testing av idrettsutøvere.
 
 

Fysiologisk laboratorium har en trykktank for studier av fysiologisk respons ved ulik høyde

Ved fysiologisk laboratorium kan man blant annet:
  • Måle oksygenopptak for bestemmelse av blant annet aerob kapasitet
  • Gjennomføre laktatprofiltest (anaerob terskel)
  • Studere fysiologiske responser ved manipulering av høyde og klima
  • Måle blodvolum og blodflow
  • Studere fysiologiske responser ved endring i høyde (luftrykk)
  • Studere fysiologiske responser ved endring i klima
  • Måle energiomsetning
  • Undersøke endringer i strukturen i vev
Eksempler på forskningsprosjekter hvor fysiologisk laboratorium benyttes:
  • Betydningen av muskelstyrke for effektiviteten under sykling
  • Seated versus standing position for maximisation of performance during intense uphill cycling