Biomekanisk laboratorium

For å vurdere prestasjon i en øvelse eller effekt av trening er det nyttig å forske på forskjeller eller endringer i tekniske løsninger av bevegelser i idrett. Dette kan gjøres i biomekanisk laboratorium.

Forskning på teknikk og prestasjon

Når man skal vurdere teknikk i ulike idretter og innen andre typer aktiviteter finnes det mange parametere som kan måles eller estimeres. Slike parametere kan bidra til å underbygge hvorfor én teknisk løsning gir bedre prestasjon enn en annen teknisk løsning.
I biomekanisk laboratorium kan man forske på teknikk på rulleski, løp eller gange på tredemølle.
 
Bevegelser kan fanges opp ved videoanalyse eller med infrarøde kameraer, slik at posisjon, hastighet og akselerasjon i de ulike leddene kan beregnes.
 
Ut fra denne typen data er det mulig å beregne krefter internt i kroppen og krefter i forhold til omgivelsene.
 
Resultatene kan sees opp mot ulike former for prestasjon i øvelsen som utføres, mot oksygenopptak, mot mengden laktat i blodet og annet
 

Mangfoldig forskning på idrett og bevegelser

Man forsker også på en rekke bevegelser eller aktiviteter utenfor tredemøllen.
Eksempler fra vårt laboratorium er:
 • Styrkeløft
 • Finter i håndball
 • Putting i golf
 • Gange/hinking hos korsbånd- og artrosepasienter
 • Stabilitet og balanse hos eldre
Også i slike øvelser kan man benytte videokameraer eller infrarøde kameraer for å danne digitale bilder av bevegelsene. I tillegg har laboratoriet kraftplattformer nedfelt i gulvet, slik at man direkte kan hente ut krefter og momenter mellom utøver og underlag.
Ved hjelp av avansert programvare kan man lage modeller av mennesket i bevegelse.
 Stor tredemølle med plass til å skøyte på rulleski, sykle, løpe osv.
Informasjon om hvilke muskler som bidrar til å skape eller redusere bevegelse er også nyttig i bevegelsesanalyse. Ved hjelp av elektromyografi (EMG) kan man få informasjon om i hvilken grad ulike muskelgrupper er aktive.
 
Slike data kan times mot informasjon om bevegelse i ledd og mot data fra kraftplattformene. Med denne kunnskapen har man et godt utgangspunkt for å vurdere ulike teknikker.
 

Ved biomekanisk laboratorium kan man blant annet:

 • Studere teknikk i ulike typer bevegelser og idretter
 • Analysere bevegelser med hensyn til skader
 • Analysere bevegelser med hensyn til prestasjon
 • Undersøke muskelaktivering ved ulike bevegelser
 • Foreta ulike mål på fysisk form og prestasjon på rulleski
Laboratoriet benyttes også til testing av idrettsutøvere, og det leies ut til eksterne brukere som ønsker å benytte seg av laboratoriets utstyr og evt. personell. 
 

Eksempler på forskningsprosjekter hvor biomekanisk laboratorium benyttes

 • Styrketrening og dens innvirkning på prestasjonsfaktorer, muskeltverrsnitt og kroppsvekt hos eliteutøvere i kombinert
 • Muskel- og senesamspill hos hoppere, løpere og kraftutøvere
 • Putting i golf
 • Foot Structure, Rearfoot Motion and Leg Stiffness in Running

Kontakt

Hannah Margaret Rice

Hannah Margaret Rice

Førsteamanuensis

Telefon: +47 23 26 23 13