Muskellaboratorium

For å vurdere prestasjon i en øvelse eller effekt av trening er det nyttig med forskning som ser på forskjeller eller endringer på cellenivå. Slik forskning gjøres i muskellaboratorium.

Bilde fra mikroskop, viser fibertyper og kapillærer hos et eldre menneske med hjertesvikt

Bilde fra mikroskop, viser fibertyper og kapillærer hos et eldre menneske med hjertesvikt. Foto: NIH

Kontaktperson muskellaboratorium er professor Truls Raastad.

Mangfoldig forskning

Muskellaboratorium inneholder egnede rom for blodprøvetaking og uttak av muskelvev (biopsier) i tillegg til laboratoriefasiliteter for biokjemisk analyse av biologisk materiale
LAnalyselaboratorium SFPaboratoriet er utstyrt med basisinstrumenter og mer spesialiserte analyseinstrumenter for å studere prøvemateriale fra humant muskelvev på molekylnivå. I hovedsak studeres proteiner i muskelhomogenat og i tynne vevssnitt.
 
Laboratoriet disponerer også blodgassanalysator som i tillegg kan måle elektrolytter og metabolitter i blod.
Tillaging av tynne snitt fra muskulatur av frosset vev for immunhistokjemi, med kryostatinstrument
 
Laboratoriene brukes til undervisning av studenter, studentprosjekter, forskningsoppdrag internt og eksternt. Vi har samarbeid nasjonalt og internasjonalt med andre høyskoler og universitet.
 
Ved muskellaboratoriumet kan man blant annet:
 • Ta blodprøver - kapillære, venøse og arterielle
 • Studere oksygenopptak og opptak av næringsstoffer over enkelte muskelgrupper ved å analysere innholdet i arterielt og venøst blod
 • Ta biopsier - vevsprøver av human skjelettmuskulatur
 • Studere innholdet i ekstracellulærvæsken i sener og muskulatur ved hjelp av mikrodialyse (i samarbeid med Bispebjerg Hospital)
 • Utføre immunokjemisk analyse av proteiner i vevshomogenat med Western Blotting og ELISA (enzyme linked immunoassay)
 • Utføre immunohistokjemisk analyse av fibertyper, proteiner og celler i muskelvev ved fysesnitting
 • Utføre immunohistokjemisk analyse av enkeltfibre i skjelettmuskulatur
 • Studere proteiner og mekanismer som er involvert i muskelvekst, muskelskade og restitusjon av skadet muskelvev
Eksempler på forskningsprosjekter hvor muskellaboratorium benyttes:
 • Effekter av trening med ulik belastning på satellittcelleaktivering og muskeltverrsnittsareal hos eldre
 • Restitusjon etter muskelarbeid med stor kraftutvikling
 • Satelittcellers rolle for muskelvekst ved styrketrening