Laboratorier

Instituttet har svært gode forskningslaboratorier og utstyr spesielt egnet for forskning på mennesket i bevegelse.

Laboratoriene tilrettelegger for forskning innenfor både fysiologi og bevegelsesanalyse. Et av seksjonens konkurransefortrinn er de gode mulighetene for integrering mellom de ulike fagfeltene. 

Styrkelaboratoriet

I vår forskning undersøker vi forskjeller i prestasjon eller effekt av trening. Ved slik forskning er det nyttig å studere fysiologiske parametere som muskelstyrke.

Feltlaboratorium

Forskning på idrett i laboratorier har noen begrensninger. Når man tar bort idretten fra sine naturlige omgivelser og inn i et laboratorium kan man ikke alltid reprodusere øvelsen nøyaktig.

Muskellaboratorium

For å vurdere prestasjon i en øvelse eller effekt av trening er det nyttig med forskning som ser på forskjeller eller endringer på cellenivå. Slik forskning gjøres i muskellaboratorium.

Fysiologisk laboratorium

I vår forskning undersøker vi forskjeller i prestasjon og effekt av trening. Det er da nyttig å måle fysiologiske parametere som muskelstyrke, oksygenopptak, akkumulasjon av laktat m.m. Slik forskning kan gjøres i fysiologisk laboratorium.

Biomekanisk laboratorium

For å vurdere prestasjon i en øvelse eller effekt av trening er det nyttig å forske på forskjeller eller endringer i tekniske løsninger av bevegelser i idrett. Dette kan gjøres i biomekanisk laboratorium.