Forskningsgrupper

Forskningsgruppene ved Institutt for fysisk prestasjonsevne tilbyr en unik mulighet ved å kombinere disipliner fra ulike fagfelt innenfor idrettsforskning. Forskningsgruppene jobber tett sammen for å øke vår kunnskap om den fysiske prestasjonsevnen i varierende populasjoner.