Forskning og laboratorier

Forskningsgrupper

Forskningsgruppene ved Institutt for fysisk prestasjonsevne tilbyr en unik mulighet ved å kombinere disipliner fra ulike fagfelt innenfor idrettsforskning. Forskningsgruppene jobber tett sammen for å øke vår kunnskap om de...

Laboratorier

Institutt for fysisk prestasjonsevne har svært gode forskningslaboratorier og utstyr spesielt egnet for forskning på mennesket i bevegelse. Laboratoriene tilrettelegger for forskning innenfor både fysiologi og bevegelsesan...